Навярно ви интересува

Фирма HOPS е департамент на Националната Федерация на Клубовете на Младите Фермери (Англия и Уелс) и е фирма-оператор, назначена от Министерството на вътрешните работи на Великобритания, която да се занимава с администриране на Програмата за Сезонни Селскостопански Работници (SAWS).

Снимкова галерия

www.hopslaboursolutions.com www.hopslaboursolutions.com